2022/05/25

TROUMOUSEKO ZIRKUA - CIRCO DE TROUMOUSE

 

Tontorrak - Picos: La Munia (3132 m) - Petit Munia(3094 m)

Desnibel metatua - Desnivel acumulado: +1.262m

Ibilbidearen distantzia - Distancia del recorrido: 11 km

Zailtasuna: Handia (PD). Goi-mendian esperientzia duten eta fisikoki ondo prestatuta dauden mendizaleentzako ibilbidea: desnibela eta luzera osoa handiak dira. Nahiko aireko tarteak dituen ibilbidea da, beraz, ez da batere gomendagarria bertigoa duten pertsonentzat. Ibilbidean zehar II +/III graduko pasabideak aurkituko ditugu. Ibilbidean zehar sokak erabili beharko dira, eta, beraz, ezinbestekoa izango da soken eta maniobren erabilpenean esperientzia izatea.

Dificultad: Alta (PD). Ruta reservada a montañeros con experiencia en alta montaña y bien preparados físicamente: el desnivel y la longitud total son considerables. Es una ruta con tramos bastante aéreos, por lo tanto no es nada aconsejable para personas que tengan vértigo. Durante la ruta encontramos pasos de II +/III grado. Durante la ruta se deberá hacer uso de cuerdas por lo que será imprescindible poseer conocimientos en el manejo de las cuerdas y diferentes maniobras.

Materiala: Kaskoa, Arnesa, Rapelatzeko materiala (Reverso, ATC...), kranpoiak eta beharrezko pioleta.

Material: Casco, Arnés, Descensor (Reverso, ATC...) Crampones y piolet necesarios.

OHARRAK:

  • Ibilbidean ez dago urik.
  • Igoeran elurra aurkituz gero, zailtasuna nabarmen handitzen da, horregatik baloratuko da in situ eta ibilbide alternatibo bat erabakiko da.

NOTAS:

  • No hay agua durante el recorrido.
  • En caso de encontrar nieve en la subida, la dificultad aumenta considerablemente, es por eso que se valorará in situ y se decidirá una ruta alternativa.

No hay comentarios: